Projekter på Jegindø Havn

Jegindø Fjordbad

Jegindø Havn er samlingssted for beboere og for besøgende. På havnen findes der erhvervsliv blandt andet i form af muslinge- og østersfiskeri. Havnen er samtidig udgangspunkt for mange fritids- og friluftsaktiviteter i form af lystbådehavnen, bådelaug, spejderaktiviteter og et velbesøgt Fiskerimuseum. Men havnen mangler et godt badested, der kan bidrage til det rekreative område.

Jegindø Fjordbad har til formål at skabe liv på havnen hele året rundt og vil fungere som udgangspunkt for mange af havnens aktiviteter og derved konsolidere havnens status som øens motor. Derudover vil Fjordbadet bidrage til et øget kundegrundlag for spisestedet på havnen. I fremtiden vil besøgende fra både vand og land komme til Jegindø Havn for at bade i Fjordbadet, spise en is og/eller drikke en kop kaffe og gå en tur på havnen for at opleve fiskeriet – både den eksisterende og den på museet.

Jegindø Fjordbad skal give alle adgang til vandet. Badning i fjorden hele året rundt er en friluftsaktivitet, som alle kan være med til. Det kræver ingen kulturel forforståelse, det tiltrækker gamle og unge, personer med nedsat mobilitet, maratonløbene, nye landdistriktsborgere og Jegindøboere. Det skaber et fællesskab på tværs af generationer og kulturelle skel. Det er én af de få ”sportsgrene”, hvor gamle og unge og store og små er med på lige vilkår. Til gavn for sundhed, fælleskab og naturoplevelser.

Fjordbadet vil skabe liv i havnemiljøet og udnytte de fantastiske naturressourcer, vi omgiver os med hele året rundt. Derudover vil Fjordbadet rumme moderne badefaciliteter med tilgængelighed for alle. Der skal være moderne omklædningsfaciliteter og gode toiletforhold for lystbådehavnen samt et spisested/kiosk. Målsætningen er at skabe et nyt samlingspunkt og fællesskab på Jegindø og omegn og derved øge herlighedsværdien for os der bor her, og for de, som kommer til øen. Mange lokale foreninger og institutioner vil blive tilknyttet Fjordbadet gennem samarbejdsaftaler, hvorved de får adgang til faciliteterne. Vi vil skabe et multihus med Fjordbad, som er grundlag for vækst i turismen og liv på havnen hele året rundt.

Jegindø Fjordbads fire faser

Jegindø Fjordbad opføres i fire faser – fase 1 forventes færdig medio januar 2018.

FASE 1

Adgang til fjorden med badefaciliteter og opholdssteder, der kan benyttes året rundt. Etablering af:

 • Badebro – Udlægning af betonflydere og 20 m klapbro med badetrapper
 • Handicapkran – CE-certificeret håndbetjent kran- til anvendelse af kørestolsbrugere
 • Kajstiger
 • Badetrappe
 • Bænke
 • Belysning

 

 

 

 

 

 

FASE 2

Etablering af havnetorv. Opholds- og mødested med direkte adgang til Fjorden:

 • Forhøjelse af landarealet af hensyn til klimasikring
 • Rekreativt område med gangbroer – ligeledes handicapvenligt
 • Pergolaer, borde og bænke
 • Anlæg af træpælebro til gæstesejler

FASE 3 og 4

Nybygning af hus med toilet- og badfaciliteter til brug for besøgende på havnen og sejlere fra lystbådehavnen. Den eksisterende bygning rives ned. Jegindø Fjordbad skal indeholde:

 • Moderne handicapvenlige toiletter
 • Badefaciliteter
 • Opholdsrum
 • Sauna

Til- og ombygning af restaurant ”Æ Skipperhus”. Tilbygning vedrører 100 kvadratmeter, hvor der indrettes:

 • Restaurant/cafe
 • Åben terrasse på første sal med panoramaudsigt
 • Adskillelse af værtshus og restaurant
 • Nye separate toiletter