Status: Fase 1

Badeanlæg på Jegindø Havn

 

Arbejdet er sat i gang og forventes færdigt i december 2017. Badeanlægget består af en ca. 20 meter klapbro, to betonflydere, en handikap kran, tre kajstiger, to bænke og belysning. Placeringen af badeanlægget er nord for ydermolen til lystbådehavnen, umiddelbart nedenfor Æ Fywerhus og Fjordfiskeren.

 

 

 

Støtte fra fonde

Til realisering af Jegindø Fjordbads fase 1 har en række fonde bidraget. Uden disse, ville vi ikke være nået i mål. Hver fond er vist med logo, hvortil der er tilknyttet et link. Besøg hjemmesiderne og læs mere om fondenes værdier og de andre fantastiske projekter, som de er med til at sætte i søen.

Den Europæiske Landdistriktsfond for Udvikling af Landdistrikterne (LAG): 300.000 kr.

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_da


 

 

 

Erhvervsrådet Struer-Holstebro Kommune: 150.000 kr.

 

Lokale og Anlægsfonden: 122.000 kr.


 

 

 

Friluftsrådet: 50.000 kr.


 

 

 

Hvidbjerg Bank: 20.000 kr.

 

 

 

 

Entreprenører

Havnecon Consulting ApS (Jørgen Bülow Bech)

Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S (Jan Jakobsen)

Hvide Sande Shipyard, Steel og Service (Mads Jakobsen)

PJP Murer – og Entreprenørforretning A/S (Leif K. Christensen)